Những smartphone Samsung cũ này đang bán rất chạy, bạn đã mua chưa