Mate 10 Pro là smartphone chụp đẹp thứ nhì thế giới với 97 điểm DxOMark